Ikon

Gillar du bilar och andra fordon?

Vill jobba med framtidens teknik?

Då är det här helt rätt utbildning för dig!

Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin! Genom den här utbildningen kommer du få unik kompetens som gör att du kan bli en nyckelperson inom service, underhåll, utveckling och felsökning av fordon med alternativa drivmedel.

Jag vill veta mer!

Vad gör en fordonstekniker inom alternativa drivmedel?

Antalet fordon som drivs med alternativa drivmedel ökar snabbare än någonsin. Den tekniska utvecklingen förs framåt av en ambition om ett fossilfritt Sverige. Redan nu är det många företag, kommuner, landsting och andra aktörer som ställer om och investerar i fordon som inte drivs på bensin och diesel. Branschen står inför en stor utmaning när man ska hantera nya drivmedel och det innebär helt nya risker och utmaningar.

Fordonsteknikern jobbar inom service, underhåll, utveckling eller felsökning av fordon och just nu finns det stor efterfrågan på de som är specialiserade inom alternativa drivmedel. Vanliga arbetsplatser är fordonsverkstäder och på utvecklings- och konverteringsföretag.

Passar du som fordonstekniker?

Svara på några snabba frågor här nedanför så tar vi reda på vilken intresseprofil just du har och om du skulle passa som fordonstekniker!

Gillar du att jobba i team med andra?

Vad föredrar du?

Vad gör du helst?

Hur löser du helst problem?

Tycker du om elektonik?

Tror du att du skulle trivas som chef?

Vad gör du helst på fritiden?

Hur känner du kring datorer?

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Teamarbete - Arbete i team och sammarbete med andra

 • Problemlösning - Att klura ut nya lösningar

 • Teknik - Arbete med teknisk utrustning och maskiner

 • Underhåll - Underhållsarbete av utrustning och maskiner

 • El - Precis vad det låter som, el och elektronik

 • Kommunikation - Kommunikation med andra: kollegor, kunder m.m.

 • IT - Arbete framför datorer och annan IT-utrustning

 • Ledarskap - Att leda andras arbete och ta ansvar för det

Ansök till utbildningen nu!

Om utbildningen


Det här är en utbildning för dig som har ett stort fordonsintresse. Du har förmodligen redan erfarenhet från fordonsbranschen eller en utbildning inom området och har ett stort intresse av elektronik, ny miljöneutral teknik och nya drivmedel. I undervisningen lär du dig de senaste tekniska framstegen.

Efter utbildningen kommer du att ha spetskunskap om alternativa drivmedel och kan därmed arbeta som fordonstekniker för el-, gas- och hybridfordon samt fordon som drivs med andra alternativa bränslen. Vanliga arbetsplatser är fordonsverkstäder och utvecklings- och konverteringsföretag.

Utbildningen sker på distans från Trollhättan. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Varje termin träffar du andra studerande och utbildare på plats i Trollhättan. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Vi anser att träffarna är nödvändiga för helheten, för studierna framåt och de innehåller en del obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle får du som studerande själv bekosta.

Distansstudier

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv

Företagen är med och bestämmer

Hela utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Du kan vara helt säker på att du verkligen lär dig det du behöver och att dina chanser att få jobb efter examen är riktigt, riktigt bra!

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 9:e oktober 2017

 • Utbildningslängd: 1.5 år

 • Studietakt: 100%

 • Studieort: Distans med träffar i Trollhättan

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Ansök till utbildningen nu!

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Alla kurser och moment är upplagda för att förbereda och bygga på kunskaper inför de viktiga praktikperioderna (LIA). Allt för att du verkligen ska få lära dig yrket. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg med de här byggstenarna:


Föreläsningar & Inläsning

Du införskaffar dig den kunskap du behöver genom att ta del av det utbildningsmaterial som läraren tillhandahåller. Detta är oftast en mix av texter, böcker, videos, ljudklipp och bilder. Du tar del av materialet när det passar dig och du kan enkelt gå tillbaka i undervisningsmaterialet om du känner dig osäker.

Uppgifter & Inlämningar

Du genomför regelbundet olika uppgifter som du lämnar in till utbildaren för att få konstruktiv feedback, dels få bekräftat att du förstått allt rätt och dels för att kunna lära dig mer. Varje uppgift har en deadline som ska följas men oftast kan du börja med uppgifterna långt i förväg om du har möjlighet till det.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du hela tiden ställs inför utmaningar som motiverar dig till att lära dig nya saker för att lösa uppgiften. Du kommer ingå i en mindre projektgrupp av studerande som du kan ha närmare kontakt och diskutera uppgifterna med.

Hjälp & Handledning

Varje vecka finns en lärare tillgänglig minst 18 timmar. Du kan när som helst kontakta din lärare via mejl och få svar inom 1-2 dagar. Dessutom kan du boka in en tid för att ställa frågor och stämma av dina studier med din utbildare eller utbildningsledare över telefon, skype eller liknande.

Tekniska verktyg

Vi använder en uppsättning webbtjänster för att genomföra utbildningen och du får lätt en översikt över varje kurs, hittar uppgifter och kan ställa frågor via webben.

Lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under utbildningen ingår även lärande i arbete där du omsätter dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Det här är ett optimalt tillfälle att både lära sig det man tidigare studerat i teorin samt att knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser


Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen lär dig det du behöver för att kunna jobba inom branchen. Kurserna som ingår i utbildningen presenteras nedan.

Fordon med alternativa drivmedel

Kursens handlar om olika typer av fordon och dess drivlinor och bränslen. Vi pratar om allt från rena elbilar till olika typer av hybridvarianter, olika typer av gasfordon och olika typer av bränslen och bränsleblandningar. Dessutom går vi igenom för- och nackdelar vad gäller fordons konstruktion och miljöpåverkan. Kursen täcker även nya typer som vätgas och bränsleceller. Under kursen hinner vi även ta upp utbyggnad av infrastruktur, laddstationer och olika typer av påfyllningsstationer. Sist men inte minst omfattar kursen även miljö-, energimål och olika särintressen för att ge dig insikt och förståelse om fordonsbranschens framtid.

Delsystem och integration gasfordon

Den här kursen ger dig kunskaper om gasfordon och dess delsystem. Olika typer av påfyllningssystem, gas- och bränsletankar, gastrycksregulatorer och omkopplingar mellan gas och andra bränslen samt integrering och kommunikation mellan de olika delsystemen och övriga bilens system.

Delsystem, integration el/hybridfordon

Kursen handlar om el- och hybridfordon och deras delsystem. Vi pratar om bland annat detta: Olika typer av elmotorer, kraftelektronik och halvledaromkopplare. Styrning av motordrift och regenerering. Olika typer av batterier, kondensatorer dess uppbyggnad och skötsel. Växellådor och mekaniska system för drivning. Integrering och kommunikation mellan de olika delsystemen och övriga system i bilen.

El, elektronik och elintegration i bil

Vi börjar den här kursen med att säkerställa dina grundkunskaper i ellära genom att börja med ett utbildningsblock som motsvarar kursen praktisk ellära på gymnasiet. Därefter bygger du vidare med specialiserade kunskaper inom motorfordons el- och elektroniksystem, elintegration och kommunikation. Du lär dig också att använda analys- och specialinstrument för att felsöka, analysera och åtgärda fel i fordonsel- och elektroniksystem. Dessutom pratar vi om hur man ska läsa och arbeta efter schema och instruktioner samt läsa ut canbus och diagnosinformation.

Kommunikation och ledarskap

Kursens ger dig kunskap och verktyg för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Dessutom får du kunskap och träning i att instruera och leda personal genom ledarskapsteori och gruppdynamik.

Motorteknik, förbränningslära och efterbehandling

Den här kursen handlar om förbränningslära och efterbehandling med alternativa bränslen. Vi pratar om motorer och deras komponenters påverkan av olika typer av biobränslen och bränsleblandningar. Dessutom täcker kursen saker som: energiinnehåll, bränsleförbrukning av olika typer av biobränslen, emissioner och efterbehandling av olika typer av biobränslen samt optimering av fordon för att minimera energiförbrukning och emissioner.

Säkerhet, arbetsmiljö och regelverk

Genom den här kursen får du kunskap om aktuella lagar, bestämmelser och branchpraxis för el/hybrid- och gasfordon. Focus ligger på risker och säkerhetsaspekter som föreligger vid arbete med dessa fordon. Dessutom handlar kursen om arbetsmiljö vid hantering av exempelvis batterier och olika bränslen.

LIA 1 & 2

Under de här två kurserna är du ute på ett företag och genomför arbete i skarpt läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Ansök till utbildningen nu!

Behörighet

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:


1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

2. Betyg

Lägst betyget E, godkänt eller 3 i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper.:

 • Svenska 1/SAS 1 (Svenska A/SAS A)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Matematik 1 (Matematik A)

3. Gymnasieutbildning eller Yrkeserfarenhet

Lägst betyget godkänt i karaktärsämnena från gymnasieskolans fordons-/ transportprogram och kurser inom inriktningarna personbilsteknik eller maskin- och lastbilsteknik eller motsvarande från tidigare gymnasieprogram.

ELLER

Minst tre års dokumenterad yrkesverksamhet på heltid i fordonsbranschen eller motsvarande där bedömning/validering kan göras.

Ansök till utbildningen nu!

Våra andra utbildningar

Passar inte den här utbildningen för dig? Då kanske du ska söka någon annan av våra utbildningar inom energi!

Servicetekniker

Helfart, 2 år i Linköping

Som servicetekniker jobbar du med att planera, felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel på drift- och maskinanläggningar med fokus på mekaniska, hydrauliska och elektriska system. Du planerar och administrerar också service och kan med ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv välja en metod för service och underhåll.

Energibranschen har idag ett stort behov av att rekrytera personal med kompetens att leda installationer och underhåll av system för energiproduktion. Branschen vill också tillföra kompetens inom system för alternativ energiproduktion, där det just nu görs stora satsningar. Men det är inte bara energibranschen som behöver servicetekniker utan jobben finns även i andra företag. Med utbildningen får du med dig rätt kompetens och nischade kunskaper inom miljöneutral energiproduktion.

Berätta mer!

Programmerare för robotar och automatiserade system

Helfart, Distans, 1 år

Som programmerare för robotar och automatiserade system utvecklar du ny kod och instruktioner i de olika programmeringsspråken som används inom automation samtidigt som du diagnostiserar och åtgärdar fel. Du

skapar löpande dokumentation av en maskinell processmiljö ur ett programmeringsperspektiv och framförallt får du jobba med att programmerar robotar!

I dag tar automatiseringen över största delen av vår produktion. Detta kommer att omfatta, inte bara den traditionella industrin, utan även företag inom lager, fordon, detaljhandel och vård. Nästan alla områden kommer att se en ökad automation och det händer nu!

Berätta mer!

Reläskyddsspecialist

Helfart, Distans, 1 år

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt, inte förlorar tillgången på el. Nu när det svenska elnätet håller på att förnyas är det just reläskyddsspecialister som kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Som specialist inom reläskydd kommer du jobba för ökad driftsäkerhet och för att förhindra skador på människor, utrustning och anläggningar. Med andra ord ett otroligt viktigt arbete!

Berätta mer!